תביעה נגד חברת הדיור הציבורי 'חלמיש', נוכח סירובה הבלתי-סביר להתקשר בעסקת פינוי בינוי עם יזמית של פרויקט 'פינוי-בינוי' בעיר חולון.

ביום 21.11.23 הגיש משרדנו תביעה בשם בעלי זכויות במספר בניינים בעיר חולון, כנגד חברת חלמיש, נוכח סירוב בלתי סביר של חלמיש להתקשר בעסקת פינוי בינוי עם יזמית של פרויקט 'פינוי-בינוי' העתיד לקום על המקרקעין. מדובר בפרויקט התחדשות עירונית, שהתובעים ביחד עם יזמית נדל''ן ידועה, מקדמים עם עירית חולון, עוד משנת 2017; במסגרת פרויקט זה, צפויה היזמית להרוס את הבניין על 53 יחידות דיור ומסחר הבנויות בו, ולהקים תחתן כ- 130 יחידות דיור, שטחי ציבור ומסחר, בבנין חדיש, מודרני ובטוח. בתחילת שנת 2023 התקבלה החלטה של הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון על היתר בניה בתנאים, ובכך, הלכה למעשה, נסללה הדרך (התכנונית) לפרויקט. חשוב להבהיר, כי הושג רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במתחם (העולה על 98%) המסכים לפרויקט למעט חתימתה של חלמיש – שהיא האחרונה בשרשרת, מה שמונע את הבאת הפרויקט לכלל מימוש, זאת משום שנדרשות לצורך כך, על פי הוראות החוק, חתימותיהם של כל בעלי הזכויות בבניין על ההסכם. בתביעה נטען כי סירובה של חלמיש מסכל לחלוטין את האפשרות לממש את הפרויקט המקודם על ידי התובעים והיזמית מזה מספר שנים. סירוב בלתי סביר זה, מסב לתובעים נזקים כבדים ובלתי הפיכים, משום שחלמיש מונעת באופן מודע מהתובעים – המתגוררים מזה עשרות שנים בבנייני 'רכבת' ישנים, מסוכנים ומטים לנפול, שאין בהם ממ"דים או מקלט, לשדרג את איכות החיים שלהם ואת בטחונם האישי, ומונעת מהם במודע לעבור להתגורר בדירות חדשות, בבניינים מודרניים ובטוחים. יוצא באופן אבסורדי שחלמיש פועלת בניגוד לאינטרס המוצהר שלשמו הוקמה לפני עשרות שנים, החותרת תחת יסודות כינונה של חלמיש. בתביעה איפוא מתבקש בית המשפט המחוזי בת"א להפעיל את סמכותו מכוח סעיף 2(א)(2) לחוק פינוי ובינוי, ולאשר את עסקת פינוי ובינוי שנקשרה ונחתמה בין החברה היזמית המקדמת את הפרויקט לבין התובעים. בית המשפט גם נדרש להפעיל את סמכותו ולמנות את עורכי הדין טל ספיר או גיא שטורם, בכדי להתקשר בשם חלמיש בעסקת פינוי בינוי ולאשר לכל אחד מעורכי הדין הנ"ל ולחתום בשם חלמיש על כל מסמך הדרוש לשם מימוש הפרויקט וביצוע העסקה הנ"ל. לחילופין, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי חלמיש אחראית בנזיקין כלפי התובעים בשל הנזק שנגרם להם עקב אי-ביצוע העסקה, ולחייב את חלמיש בסך של 33,000,000 ש"ח.

 

תמצית תביעות של משרדנו