תביעה נגד שמאי מקרקעין על מתן חוות דעת רשלנית במסגרת תביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים.

ביום 23.10.23 הגיש משרדנו תביעה כספית כנגד שמאי מקרקעין, בסך של 850,000 ש"ח. עניינה של התביעה בחוות דעת רשלנית ולא מקצועית שניתנה לטענת התובעת במסגרת תביעה לפירוק שיתוף בדירת מגורים, שהתנהלה בין התובעת לבין שותפה לחיים. לימים, התברר לתובעת, כי שוויה האמיתי של הדירה במועד עריכת השומה על ידי שמאי המקרקעין (הנתבע) שמונה על ידי בית המשפט שדן בתביעת הפירוק, היה גבוה בכ- 60% יותר משווי הדירה כפי שהוערכה על ידי השמאי הנתבע. טוענת התובעת, כי אילו הנתבע, שמונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה היה מעריך את שווי הדירה באופן מקצועי ונכון, היה מוצא כי שוויה האמיתי של הדירה במועד עריכת חוות הדעת גבוה הרבה יותר מהשווי הנמוך שקבע בחוות הדעת שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה; טוענת התובעת כי אילו היתה יודעת מהו שוויה האמיתי של הדירה שהיא עומדת למכור, מראש ולפני שהסכימה למכור את הדירה לחברה הרוכשת, כי אז אף גורם, לרבות התובעת, לא היה מאשר את ממכר הדירה במחיר ההפסד שבו נמכרה בפועל.

תמצית תביעות של משרדנו