תביעה של זכיין נגד חברת 'דלק' נוכח סירובה להתקין בתחנת דלק עמדות טעינה לרכבים חשמליים ועל תחרות בלתי הוגנת

ביום 11.1.24 הגיש משרדנו בעליה של תחנות דלק, בעיר רעננה תביעה כספית בסך של 7,742,363 ש"ח נגד 'דלק', אחת מחברות הדלק הגדולות בישראל. לטענת התובע, המיוצג על ידי משרדנו, דלק הפרה (ומפרה) הסכמים שונים שנחתמו בין התובע לבין דלק ובכך היא גורמת לתובע נזקים כבדים. כך נטען בכתב התביעה, דלק לא התקינה ומסרבת להתקין בתחנת הדלק, עמדות טעינה לרכבים חשמליים. בכך מונעת דלק מהתובע את הרווחים שהוא זכאי להם בקשר עם מכירת חשמל בעמדות הטעינה הללו; עוד נטען בכתב התביעה כי דלק אינה משלמת לתובע את הסכומים שהוא זכאי להם בקשר עם מכירות דלקים המסופקים לצה"ל ולמשרד הבטחון, דלקים הנמכרים באמצעות מערכת 'דלקן', ואינה מפצה את התובע בגין ההפסדים שנוצרים לתובע כתוצאה מעריכת מבצעים ומתן הטבות ומוצרים 'חינם' בתחנת הדלק, על חשבון התובע. לבסוף נטען בתביעה, כי דלק אחראית לקיטון דרמטי במכירות של דלקים ומוצרי נוחות בתחנת הדלק של התובע, כתוצאה מכך שדלק מעודדת מכירת מוצרים זהים או דומים או חילופיים בשני מרכזי רווח אחרים של דלק: תחנת דלק סמוכה לתחנת הדלק של התובע והמרכז המסחרי הצמוד לתחנת הדלק של התובע, על חשבונו של התובע. עוד מתבקש בתביעה צו מניעה קבוע, האוסר על דלק למכור בתחנת דלק אחרת של דלק, 'סולר' במחיר שהוא נמוך משמעותית ממחיר הסולר שדלק מוכרת (ביוקר) בתחנה של התובע.

תמצית תביעות של משרדנו