גלובס

לא כל חוזה למכירת דירה שנכרת בין שני צדדים, מעיד על תוכנו האמיתי. לעיתים, הדין רואה בחוזה כזה כחסר תוקף משפטי מחמת היותו 'חוזה למראית עין'. מהו 'חוזה למראית עין'? איך מוכיחים קיומו של חוזה כזה? ומה קורה כשצד מוכיח קיומו של חוזה למראית עין? בית המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בתביעה שנסובה סביב סוגיות אלה.

לכתבה המלאה - לחצו כאן