images/news/ynet.jpg

רוצים למכור נכס ע"י מכרז? אתם יכולים להשתמש בשיטה ההולנדית של "המכרז היורד", המוכרת מבורסת הפרחים, במסגרתה המציעים מפחיתים את ההצעה הראשונית בפרקי זמן מוגדרים מראש. אז אולי לא תקבלו את ההצעה הגבוהה ביותר, אבל לפחות תהיה לכם ודאות בעסקה. מדריך

לכתבה המלאה - לחצו כאן