על זכות-הביטול של עסקת-מכר מרחוק באמצעות קישורית ייעודית בדף אינטרנט

לפני מספר שנים תוקן חוק הגנת-הצרכן ונוספה לו הוראה חשובה, שמאפשרת לצרכנים לבטל ביתר קלות עסקה שבוצעה באינטרנט. לפי התיקון לחוק, עוסקים נדרשים ליצור קישור (link) ייעודי בדף הראשי של אתר האינטרנט, שיהיה בולט וברור, ושבאמצעותו ניתן יהיה לשלוח הודעת ביטול לגבי עסקה שבוצע באתר האינטרנט.

התיקון לחוק נולד על רקע המציאות המקומית, שבה ביטולה של עסקה, בייחוד עסקת 'מכר מרחוק' (שבוצעה באופן מקוון), נעשה מסובך, ארוך ומתיש, כזה שמקשה על הצרכנים להתמודד עם כוחו העדיף של בית-העסק. 

מכוח התיקון, עוסק חייב לאפשר לצרכן שזכאי לבטל עסקה, לעשות זאת באמצעות משלוח הודעת ביטול לעוסק במספר דרכים המפורטות בחוק. לצורך כך, העוסק חייב לגלות לצרכן, בכתב, מהן הדרכים למסירת הודעת ביטול ומהם פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל אמצעי ביטול. העוסק יכול מסור מידע כזה, בין היתר, בחשבונית, בקבלה או בהודעת תשלום. אם יש לעוסק אתר אינטרנט – עליו למסור את המידע הזה בדף הראשי של האתר, או בסמוך לקישור הייעודי שמופיע באתר האינטרנט ומאפשר את ביטול העסקה.

כך למשל, ניתן לבטל עסקה שבוצע באופן מקוון בטלפון, בהודעה בעל פה במקום העסק (אלא אם נקבע בחוק שביטול העסקה יבוצע בכתב), בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקס (אם יש לעוסק).

כאמור, ביטול עסקה עם עוסק שמפעיל אתר אינטרנט באמצעותו מבצועות עסקאות מולו, חייב על פי החוק, ליצוֹר בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול. הקישור הייעודי חייב להיות ממוקם באופן מובלט וברור.

להבנתנו, עוסק יעמוד בדרישות החוק אם יקיים מספר דרישות בסיסיות הנוגעות לקישור הייעודי: ראשית, הקישור הייעודי בולט, קל להבחנה וברור במראהו ומטרתו (ביטול עסקה) ברורה לקורא; שנית, הקישור הייעודי ימוקם בדף הראשי של אתר-האינטרנט (במיקום הנצפה ביותר בידי-הצרכן או המזוהה ביותר עם בית-העסק המקוון מבין שלל חלקיו של האתר), באופן שיאפשר לצרכן 'להצליח' לאתר את הקישור הייעודי בקלות יתירה, ללא שיסתבך במבוך דפים ולשוניות הממלאים את אתרי האינטרנט. שלישית, הקישור חייב לאפשר פעולה מקוונת של 'ביטול עסקה', בלי לערב בינה לבין פעולות מקוונות אחרות. רביעית, הקישור הייעודי, לאחר שהופעל, נדרש לאפשר תוצאה ייעודית יעילה ומהירה והיא, ביטול העסקה.

עמידה בכל אלה, תגשים את מטרת תיקון זה בחוק הגנת הצרכן, קרי, גישה קלה ותפעול 'ידידותי' של פעולת הביטול המקוון (בדיוק כפי שקל להתקשר עם העוסק, צריך שיהיה קל להתנתק ממנו). כבר נקבע לא אחת בפסיקה, כי אם קישור ייעודי מחייב רצף ארוך של פעולות מקוונות, מהן כאלה שאינן קשורות לביטול העסקה, הוא אינו עונה לדרישת החוק. לאחרונה נפסק, שהקישור הייעודי חייב לפעול בכל שלב של העִסקה, ואין זה משנה אם הסחורה שנרכשה מצויה עדיין במחסן של בית-העסק או שהיא עברה אל חברת-השליחויות, או אפילו שהיא כבר עברה לידיו של השליח שנמצא בדרכו לבית-הלקוח.

הדרישה הסטאטוטורית לגבי קישור ייעודי באתרי האינטרנט, הם נסיון חשוב לאזן במעט את חוסר השוויון ביחסי הכוחות. לכן, טוב יעשו עוסקים אם יקפידו על הטמעת 'קישור ייעודי' העומד בדרישות המוצגות בראשית המאמר, במיוחד לאור המציאות הנוכחית בה הפרה של סעיף כזה או אחר בחוק הגנת הצרכן, משמשת בידי צרכנים רבים עילה להגשת תביעות ייצוגיות, במקרה זה, בשם אותם צרכנים שנמנעה מהם הגישה לאותו קישור ייעודי לביטול עסקה מקוונת, ואולי, גם בשל הנזקים שנגרמו לאותם צרכנים.