משרדנו מחזיק במומחיות מיוחדת בתחום התכנון והבניה ומייצג את לקוחותיו בהליכים שונים בפני הועדות המקומיות, ועדות הערר המחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובניה, וכן בתביעות ירידת ערך לפי סע' 197 לחוק התכנון והבניה, עתירות מנהליות בסוגיות הנוגעות לתכנון ובניה ועוד

משרדנו ליווה במשך שנים גורמים מוניציפאליים בתחום זה, לרבות ועדות תכנון ובניה, מהנדסי עיר ורשויות מוניציפאליות מהגדולות בישראל ורכשו בקיאות באשר לאופן התנהלותם של גורמים אלו ובהליכי תכנון ובניה, הוצאת היתרים וכדומה

בנוסף, משרדנו מספק ללקוחותיו מגוון שירותים משפטיים בסוגיות שונות מתחום זה: היטלי השבחה והסכמי פיתוח, השבחת נכסים, קידום של תכניות בפני הועדות הרלוונטיות, ייצוג הליכי התנגדות לתכניות, עררים, שינויי ייעוד של מקרקעין, הליכי רישוי, הפקעות ותביעות פיצויים ועוד. לשותפי המשרד ניסיון רב בהיבטים ייחודיים נוספים, כגון הסכמים בין יזמים לרשויות, ניוד זכויות בניה, תכניות שימור ועוד.